English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Lodzkiej

English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Museum in Nieborów and Arkadia

Number of publications in collection: 64

Frequently viewed

  1. Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych / sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez Łukasza Gołębiowskiego [920]
  2. Biblia swięta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Laćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone. [Cz. 2] [799]
  3. Biblia swięta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Laćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone. [Cz. 1] [714]
  4. Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413 : opowiadanie historyczne. T. 2 [445]
  5. Nauki dla młodzi, jako maią urządzać swe życie [...] złozone i do druku podane ..., częsc II [274]
  6. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów [237]
  7. Ostatnia wojewodzina wileńska : (Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa) / przez X. M. R. [187]
  8. Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 1: bez Dodatków] [105]
  9. Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 2: Dodatki] [82]
  10. Kucharz Doskonały : Pożyteczny Dla Zatrudniaiących Się Gospodarstwem Okazuiąc sposób poznawania, rozbierania i sporządzania różnego rodzaiu mięsiwa, ryb &c. przytym naukę daiąc przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół oraz o wyborze i onychże używaniu Tudzież robienia Wódek, Likworów, Syropów, Ciast i Cukrów / z Francuskiego przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Woyciecha Wielądka [77]

More...

Recently added

Loading...