English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Lodzkiej

English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Museum in Nieborów and Arkadia

Number of publications in collection: 67

Frequently viewed

  1. Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych / sposobem dykcyonarza ułożone i opisane przez Łukasza Gołębiowskiego [1058]
  2. Biblia swięta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Laćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone. [Cz. 2] [810]
  3. Biblia swięta, Tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu / własnie z Zydowskiego, Greckiego, y Laćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wyłożone. [Cz. 1] [724]
  4. Herby Rycerztwa [!] Polskiego : Na pięcioro Ksiąg rozdzielone / Przez Bartosza Paprockiego zebrane y wydane [...] [641]
  5. Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413 : opowiadanie historyczne. T. 2 [572]
  6. Komedye y Tragedye Przednio-dowcipnym Wynalazkiem Wybornym Wiersza kształtem, buinośćią Rzeczy, y Poważnymi Przykładami Znamienite [512]
  7. Korona całego roku tyle drogiemi kleynotami ile świętych pańskich przykładami ozdobiona jasnie oswieconey xiężnie jmci Barbarze z Zawiszow Radziwiłłowey wojewodzinie nowogrodzkiey na znak wieczney wdzięcznosci za panskie dobrodzieystwa jako hoyney fundatorce y dobrodzice zakonu swego, od xiędza Władysława od S. Dionizego Karmelitow Bossych prowincyi litewskiey prowincyała ofiarowana. [T. 2] [334]
  8. Ostatnia wojewodzina wileńska : (Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa) / przez X. M. R. [305]
  9. Korona całego roku tyle drogiemi kleynotami ile świętych pańskich przykładami ozdobiona jasnie oswieconey xiężnie jmci Barbarze z Zawiszow Radziwiłłowey wojewodzinie nowogrodzkiey na znak wieczney wdzięcznosci za panskie dobrodzieystwa jako hoyney fundatorce y dobrodzice zakonu swego, od xiędza Władysława od S. Dionizego Karmelitow Bossych prowincyi litewskiey prowincyała. [T.] 1 [282]
  10. Nauki dla młodzi, jako maią urządzać swe życie [...] złozone i do druku podane ..., częsc II [281]

More...

Recently added

Loading...