Kolekcja

Kultura cyfrowa

Kolekcja obejmuje materiały zdigitalizowane w ramach trzech projektów: „Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji” i „Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi" oraz „Digitalizacja książek ze zbiorów Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi” Projekty zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”. Zdigitalizowano czasopisma piotrkowskie z drugiej połowy XIX i pierwszej polowy XX wieku. Są to: „Dziennik Narodowy”, „Dziennik Piotrkowski”, „Głos Trybunalski” i "Petrokovskia Gubernskia Vedomosti” oraz dziennik, a później tygodnik „Praca” wydawany w Łodzi w latach 1920-1932. „ Praca” to organ prasowy Narodowej Partii Robotniczej. Ponadto "Kurjer Łódzki : dziennik polityczny, społeczny i literacki" z początku 1911 roku. W ramach projektu „Digitalizacja książek ze zbiorów Muzeum w Nieborowie i Arkadii…” zdigitatizowano i umieszczono w bibliotece cyfrowej 42 obiekty.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji