Kolekcja

Muzeum w Nieborowie i Arkadii

W Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej publikujemy wybrane dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Oddziału Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Księgozbiór nieborowski powstał ze spadków rodzinnych i zakupów.

Michał Hieronim Radziwiłł (1744-1831) jeden z właścicieli Nieborowa, w czasie swych podróży nabywał w antykwariatach i na aukcjach książek zespoły biblioteczne, pochodzące z rozproszonych zbiorów królewskich Ludwika XIV, Ludwika XVI i Marii Antoniny, a także markizy de Pompadour i innych znanych bibliofilów. Obecnie biblioteka nieborowska liczy 11540 woluminów. Ma charakter uniwersalny. Posiada kilkaset rzadkich druków (cymelii). Są to przede wszystkim dzieła z zakresu historii, prawa, sztuk pięknych, filozofii, geografii oraz religioznawstwa.

Bogato reprezentowana jest literatura francuska i angielska z XVIII i XIX w. oraz pamiętniki i opisy podróży. Najważniejsze pozycje pochodzą jednak z XVI-XVIII w.

„Białe kruki” biblioteki nieborowskiej to m.in. Statuta Jana Łaskiego, zawierająca pierwszy w dziejach tekst wydrukowany po polsku-pieśń Bogurodzica. Wydana przez oficynę Jana Hallera w Krakowie w 1506 r. ilustrowana drzeworytami i iluminowanymi inicjałami. Także Macieja Miechowity Chronica Polonorum wydana przez Hieronima Wietora w Krakowie w 1521 r., Andrzeja Frycza Modrzewskiego Commentariorum de Reipublica emendanda, drukowany w Bazylei w 1554 r. Biblia w przekładzie Jana Leopolity, wydana w 1561 r. w krakowskiej oficynie Marka Szafrańskiego, Biblia kalwińska tzw. Radziwiłłowska, drukowana w 1563 r. w Brześciu Litewskim przez Bernarda Wojewódkę nakładem Mikołaja „Czarnego” Radziwiłła, Bartosz Paprockiego Herby rycerstwa polskiego, drukowane w Krakowie w 1584 r. przez Macieja Garwolczyka, oraz inne rzadkie druki.

Interesujący i wartościowy jest dział polskich i obcych pamiętników obejmujące m.in. takich autorów jak: Jan Sobieski, Jan Chryzostom Pasek, Józef Wybicki, George Sand i inni.

Biblioteka nieborowska zawiera również kalendarze z drugiej połowy XVIII w. i pierwszego ubiegłego stulecia.

Jeden z nich, Kalendarz astronomiczno-gospodarski Polski i Ruski na rok 1828, wydany w Warszawie, był własnością Joanny Grudzieńskiej, księżnej Łowickiej (świadczą o tym jej własnoręczne notatki).

W krąg życia codziennego wprowadzają nas dzieła dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego, ogrodu i kuchni. Ze względu na zainteresowania ks Heleny Radziwiłłowej (żony M.H. Radziwiłła), w bibliotece znalazły się pozycje traktujące o teorii i praktyce zakładania ogrodów angielskich z których Radziwiłłowa korzystała, zakładając i modernizując przez kilkadziesiąt lat swój ogród w Arkadii.

Liczne są kazania i mowy pogrzebowe od XVI do XX w. Cenną pozycję stanowią Compositionen zu Goethes Faust, Berlin 1835 r. Antoniego Radziwiłła.

Biblioteka posiada również polskie i obce czasopisma, takie jak: Monitor z lat 1765-1777 r., Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, Warszawa 1771.

Aktualnie księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o zbiory współczesne.

Korzystają z niego przede wszystkim ludzie kultury i sztuki.


Piwkowski Włodzimierz „Nieborów: w 60-lecie Muzeum w Nieborowie i Arkadii”, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2005

Wegner Jan „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”- Biblioteka Nieborowska cz. V, 1960

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji