Creator:

Franciszek Salezy (święty ; 1567-1622)

Title:

Kazania S. Franciszka Salezyvsza Biskupa y Xiązęcia Genewenskiego Na niektore Swięta y Niedziele : Ktorym przydane są także Fragmenta niektorych Kazań, y Pieśni Salomonowych mistyczne obiaśnienie / Niegdy przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny wiernie zebrane w Annesium ; a teraz Przez też Zakonnice Klasztoru Warszawskiego Z Francuskiego ięzyka na Polski przetłumaczone Roku Panskiego 1693 [...]

Title variant:

Kazania s. Franciszka Salezjusza biskupa i książęcia geneweńskiego na niektóre święta i niedziele ; Sermons (pol.)

Contributor:

Drukarnia Pijarów (Warszawa). Druk. ; Klasztor Sióstr Wizytek (Warszawa). Tł. ; Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, łac. Ordo Visitationis Beatissimae Mariae Virginis (Annecy, Francja). Oprac.

Publisher:

W Warszawie : w Drukarniey Colleg. Scholarum Piarum

Date:

[1693]

Subject and Keywords:

Biblia - Ewangelie - interpretacja - 17 w. ; Biblia - interpretacja - Francja - 17 w. ; Kazania - katolicyzm - Francja - 17 w. ; Kościół katolicki - kazania - 17 w. ; Małachowski, Jan (1623-1699) - adresat dedykacji ; Pieśni Salomonowe - interpretacja - 17 w. ; Stare druki polskie - 17 w. ; Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, łac. Ordo Visitationis Beatissimae Mariae Virginis (1610- Annecy, Francja)

Description:

[18] k., 864 s., [8] k. : il. ; 4° ; Starodruki ; Ded.: "Jaśnie Oświeconemu Xiązęciv J. Mści. Xiędzu Ianowi Małachowskiemv Biskupowi Krakowskiemu, Xiążęciu Siewierskiemu, Protektorowi y Dobrodzieiowi Naszemu / [...] Zakonnice Nawiedzenia Nayśw. P. Klasztoru Warszawskiego" ; Na verso k. tyt. drzewor. herb Nałęcz Jana Małachowskiego oraz wiersz na herb ; Od s. 831 z tyt. nagł. "Pieśni Salomonowe Mistycznie obiaśnione" ; Indeks ; Estr. XV-XVIII, 16, 283 ; Ossol. XVII, 2041 ; BPW XVII, 474 ; Błędy w paginacji: zamiast s. 197 jest s. 177 i zamiast s. 491 jest s. 419 ; Inicjały ozdobne rozpoczynają tekst każdego z kazań ; Każde kazanie jest poprzedzone cytatem z jednej z Ewangelii (św. Jana, św. Łukasza lub św. Mateusza) w jęz. łac. oraz w tłumaczeniu na jęz. pol., ewent. fragm. jednego z Psalmów, listów do Efezjan, do Koryntian, do Tesaloniczan, lub innym fragm. z Pisma Św. ; Ozdobne wazony z kwiatami i inne ozdobniki drzeworytnicze ; Przypisy na marginesach ; Nazwa opracowujących: Niegdy przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny wiernie zebrane w Annesium ; Na verso k. tyt. (pod wierszem na herb), na k. 2 - s. 2, oraz na s. 30 pieczątki: Muzeum Nieborów ; Opis oprac. Bogumiła Fornalek w Pracowni Digitalizacji WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

Resource Type:

Książka

Source:

sygn. oryg.: 188 MNW

Language:

pol ; lat

Location of original:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Digitisation:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna