Creator:

Kołłątaj, Hugo (1750-1812)

Title:

O Ustanowieniu I Upadku Konstytucyi Polskiey 3go Maia 1791. [Cz. 1, O Ustanowieniu Konstytucyi Polskiey 3go Maia 1791]

Title variant:

O ustanowieniu konstytucji polskiej 3go Maja 1791 ; O Ustanowieniu Konstytucyi Polskiey 3go Maia 1791 ; O ustanowieniu Konstytucji Polskiej Trzeciego Maja 1791

Contributor:

Potocki, Ignacy (1750-1809) ; Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) ; Dmochowski, Franciszek Ksawery (1762-1808) ; May, Jan Antoni (1761-1831). Druk. ; Breitkopf, Johann Gottlob Immanuel (1719-1794). Druk.

Publisher:

W Metz [i.e. Lipsk : Johann Gottlob Immanuel Breitkopf]

Date:

1793

Subject and Keywords:

Konstytucja Trzeciego Maja (1791) - historia - żródła ; Polska - konstytucja (1791) - historia - źródła ; Polska - polityka i rządy - 1763-1796 ; Sejm Czteroletni, Sejm Wielki (1788-1792) - skutki - materiały źródłowe ; Stare druki polskie - 18 w.

Description:

X s., [1] k., 244 s. ; 8° ; Starodruki ; Dzieło czterech aut.: H. Kołlataj, F.K. Dmochowski, S.K. Potocki i I. Potocki (zob. Szczepaniec, Estr.) ; Kołłątaj był inspiratorem całości, a Dmochowski redaktorem (zob. PSB) ; Miejsce wyd., drukarz (zob. Szczepaniec) natomiast wg Estr.: Kraków, Jan Maj ; Wytłoczono na papierze zwykłym (szarym, bibulastym) ; Estr. XV-XVIII, 15, 254 (Dmochowski) ; Pierwsze edycje dziela "O ustanowieniu i upadku Konstytucji polskiej 3-go Maja 1791". Zagadnienie proweniencji typograficznej / Józef Szczepaniec. - Wrocław 1995 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1726), s. 39-57 ; NKor., 5, 131 (Kołłątaj) ; Przypisy pod tekstem ; Na s. tyt. motto z Cycerona w jęz. łacińskim: "Non autores, sed rationum momenta quarenda sunt" ; Na verso k. tyt. i na s. 30 pieczątki: Muzeum Nieborów

Resource Type:

Książka

Source:

sygn. oryg.: 376/I MNW

Language:

pol

Location of original:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Digitisation:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna