Object structure

Title:

Głos Radomszczański : organ WK i ŁK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1950-05-04 R. 3 (6) nr 122

Contributor:

Polska Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki (Łódź) ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Łódzki ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki (Łódź)

Publisher:

Łódź : Woj. Komitet PPR

Date:

1950-05-04

Subject and Keywords:

Czasopisma polityczne polskie - 1944-1956 r. ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1956 r. ; Gazety polskie - 1944-1956 r. ; Polska Partia Robotnicza (1942-1948). Komitet Wojewódzki (Łódź) - czasopisma ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Łódzki - czasopisma ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki (Łódź) - czasopisma ; Łódź (woj. łódzkie ; okręg) - 1944-1956 r. - czasopisma ; Radomsko (woj. łódzkie ; okręg) -1944-1956 r. - czasopisma

Description:

46 cm ; Dziennik ; Opis na podst.: R. 3, nr 178 (759) (1 lipca 1947 r.) ; Numeracja: R.3, nr 178 (1 lipca 1947 r.)-R. 7, nr 120 (3 maja 1951 r.) ; Do R. 4, nr 343 (15 grudnia 1948) / Polska Partia Robotnicza. Wojewódzki Komitet (Łódź) ; Od R. 1, nr 1 (16 grudnia 1948) / Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Wojewódzki Komitet (Łódź) ; Od R. 1, nr 1 (16 grudnia 1948) : organ ŁK i WK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ; Tytuł poprzedni: Głos Robotniczy (Łódź ; 1945-1946) ; Numeracja roczników i numeracja ciągła przejęta z Głosu Robotniczego ; Od 16 grudnia 1948 r. nowa numeracja roczników (od 21 grudnia 1948 r. w nawiasie numeracja ciągła roczników przejęta z Głosu Robotniczego) ; Od 8 marca 1951 r. (R. 7, nr 66) występuje ponownie tylko numeracja ciągła przejęta z Głosu Robotniczego ; Od R. 1, nr 1 (16 grudnia 1948) wydawca: RSW "Prasa" w Łodzi ; Od R. 1 (4), nr 12 (29 grudnia 1948) w winiecie hasło: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się ; R. 2 (5) 1949 - R. 4 (7), nr 65 (7 marca 1951 r.): organ WK i ŁK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ; Od R. 2 (5), nr 199 (23 lipca 1949): 52 cm ; Od R. 2 (5), nr 199 (23 lipca 1949): brak oznaczenia [Wyd.] PR lub [Wyd.] P ; Od R. 7, nr 66 (8 marca 1951 r.) podtytuł: organ KW i KŁ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ; Opis oprac. w Pracowni Digitalizacji WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi, na podst. zeskanowanych oryginałów gazety

Resource Type:

Gazeta

Source:

sygn. oryg.: 192-G KZ

Language:

pol

Location of original:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Digitisation:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Głos Radomszczański : pismo Polskiej Partii Robotniczej 1947-1951