Object structure

Title:

Głos Kutnowski : organ WK i ŁK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1950-07-18 R. 3 (6) nr 196

Contributor:

Polska Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki (Łódź) ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Łódzki ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki (Łódź)

Publisher:

Łódź : Wojewódzki Komitet PPR : RSW "Prasa"

Date:

1950-07-18

Subject and Keywords:

Czasopisma polityczne polskie - 1944-1956 r. ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1944-1956 r. ; Gazety polskie - 1944-1956 r. ; Polska Partia Robotnicza (1942-1948) - czasopisma ; PZPR - czasopisma ; Kutno (woj. łódzkie) - polityka - organizacje - 1944-1956 r. - czasopisma ; Łódź (woj. łódzkie) - polityka - organizacje - 1944-1956 r. - czasopisma

Description:

45 cm ; Dziennik ; Mutacja "Głosu Robotniczego" ; Numeracja roczników i numeracja ciągła przejęta z Głosu Robotniczego ; Numeracja: R. 3, nr 177 (1 lipca 1947)-R.4, nr 343 (16 grudnia 1948) ; R.1=4, nr 1 (17 grudnia 1948)-R.4=7, nr 120 (3 maja 1951) ; Od nr 1 z 17 grudnia 1948 r. tyt. Głos Kutnowski : organ ŁK i WK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ; Od nr 1 z 17 grudnia 1948 r. wydawca: RSW "Prasa" w Łodzi ; Od R. 1=4, nr 1 (17 grudnia 1948) nowa numeracja roczników ; Od R. 1 (4), nr 12 (30 grudnia 1948) w winiecie hasło: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się ; Od R. 2 (5), nr 49 (20 lutego 1949) podtyt.: organ WK i ŁK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ; Od R. 2 (5), nr 199 (24 lipca 1949): brak oznaczenia [Wyd.] PR lub [Wyd.] P ; Od R. 2 (5), nr 199 (24 lipca 1949): format 52 cm ; BN posiada również tyt.: "Głos Kutnowski : organ KP PZPR w Kutnie" R. 1954, nr 1 ; Opis oprac. w WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Resource Type:

Gazeta

Source:

sygn. oryg.: 189-G KZ

Language:

pol

Location of original:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Digitisation:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Głos Kutnowski : pismo Polskiej Partii Robotniczej 1947-1951