Object

Title: Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów. 1918, R. 2

Date:

1918

Resource Type:

Czasopismo

Contributor:

Pstruszeński, Wiktor. Red.

Publisher:

Łowicz : Wiktor Pstruszeński

Description:

Tygodnik ; W 1918 ukazały się nr 1-44 ; Od nr 27 (1918) red.: W. Pstruszeński ; We wrześniu 1918 J. K. Rybacki do spółki z Kamillą Trawińską kupił Gazetę Łowicką, której nr 36 oznaczony został jako R. 8. Gazeta Łowicka kontynułowła więc numerację roczników zawieszonego Łowiczanina. Od nr 45 (1918) pismo ukazuje się pod tyt.: Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek ; Od nr 26 (1918) podtyt.: Organ tygodniowy Ziemi Łowickiej ; W 1917 ukazały się nr 1-38 ; Od nr 10 (1918) podtyt.: Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Łowicza i okolicy ; Bibliografia Historii Polski XIX i XX Wieku, T. 3 : 1865-1918, wol. 1 s. 603, poz. 2937 ; Od nr 36 (1918) druk: K[arol Jan] Rybacki i S-ka ; Od nr 36 (1918) wyd. : Kamilla Trawińska i Karol Jan Rybacki ; Od nr 18 (1918) red.: Z. Przybylski ; Od nr 36 (1918) red.: Felicjan Chyliński ; Od nr 36 (1918): przejęto numerację roczników zawieszonego pisma Łowiczanin: R. 2, nr 36 (1918)= R. 8, nr 36 (1918) ; Od nr 10 (1918) red.: Adam Przybylski ; Od nr 36 (1918) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek

Language:

pol

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów 1917-1918

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information