Object structure

Title:

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów. 1918-01-01 R. 2 no 1

Contributor:

Pstruszeński, Wiktor. Red.

Publisher:

Łowicz : Wiktor Pstruszeński

Date:

1918-01-01

Subject and Keywords:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 1914-1918 r. ; Łowicz (woj łódzkie ; okręg) - 1914-1918 r. - czasopisma

Description:

Tygodnik ; W 1918 ukazały się nr 1-44 ; Od nr 27 (1918) red.: W. Pstruszeński ; We wrześniu 1918 J. K. Rybacki do spółki z Kamillą Trawińską kupił Gazetę Łowicką, której nr 36 oznaczony został jako R. 8. Gazeta Łowicka kontynułowła więc numerację roczników zawieszonego Łowiczanina. Od nr 45 (1918) pismo ukazuje się pod tyt.: Łowiczanin. Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i okolicy. Wychodzi co piątek ; Od nr 26 (1918) podtyt.: Organ tygodniowy Ziemi Łowickiej ; W 1917 ukazały się nr 1-38 ; Od nr 10 (1918) podtyt.: Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Łowicza i okolicy ; Bibliografia Historii Polski XIX i XX Wieku, T. 3 : 1865-1918, wol. 1 s. 603, poz. 2937 ; Od nr 36 (1918) druk: K[arol Jan] Rybacki i S-ka ; Od nr 36 (1918) : Kamilla Trawińska i Karol Jan Rybacki ; Od nr 18 (1918) red.: Z. Przybylski ; Od nr 36 (1918) red.: Felicjan Chyliński ; Od nr 36 (1918): przejęto numerację roczników zawieszonego pisma Łowiczanin: R. 2, nr 36 (1918)= R. 8, nr 36 (1918) ; Od nr 10 (1918) red.: Adam Przybylski ; Od nr 36 (1918) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolicy. Wychodzi co piątek

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Location of original:

Muzeum w Łowiczu (zasób zdigitalizowany w Pracowni Digitalizacji WBP w Łodzi)

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów 1917-1918