Object structure

Title:

Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i polityczny poświęcony sprawom Łowicza i okolicy. Wychodzi w każdy piątek. 1913-05-23 R. 3 no 21

Contributor:

Rybacki, Karol Jan. Red.

Publisher:

Łowicz : Karol Jan Rybacki

Date:

1913-05-23

Subject and Keywords:

Łowicz (woj łódzkie ; okręg) - 20 w. - czasopisma ; Łowicz (woj łódzkie) - 20 w. - czasopisma ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w.

Description:

Od R. 21[20] nr 3 (1930) red.: Wacław Paniewski ; Od R. 8 nr 45 (1918) / Karol Jan Rybacki, Kamilla Trawińska ; R. 1 1911-R. 4 1914 ; R. 8 1918- R. 14 1924, R. 16[!] 1925-R. 23[!] 1932 ; R. 15 nr 49 (1924): numer poświęcony harcerstwu (Konferencja Instuktorów i Drużynowych Chorągwi Warszawskiej Męskiej ZHP w Łowiczu 7-8 XII 1924) ; Od R. 21[20] nr 16 (1930) red.: Edward Nowakowski ; Od R. 12 nr 1 (1922): red. i wydaw.: Mieczysław Szajding ; Od R. 17[16] nr 15 (1926) / Karol Jan Rybacki ; Od R. 20[19] nr 23 (1929) red.: Edward Nowakowski ; W okresie od grudnia 1914 do litopada 1918 tygodnik był zawieszony, w numrację ciągłą roczników wliczone zostały lata przerwy. Przerwa wydawnicza od R. 4 nr 48/49 1914- R. 8 nr 45 1918 ; Od R. 16[15] nr 14 (1925) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek wraz z dodatkiem ilustrowanym ; Od R. 16[15] nr 42 (1925) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic. Wychodzi co piątek ; Od R. 10 nr 46 (1920) / Mieczysław Szjding ; W 1914 R. 4 (1914) ukazywał się dodatek: Tydzień Żychliński, Organ poświęcony ziemi kutnowskiej i gostyńskiej ; Od R. 12 (1922): 30 cm. ; Od R. 19[18] nr 14 (1928) / Edward Nowakowski ; Wg Leksykon Prasy Łowickiej: Łowiczanin miał charakter narodowo- demokratyczny, był pismem demokratycznym, prawicowym zbliżonym politycznie do Narodowej Demokracji (nie był i nie starał się być jej organem). (Wiesław Jan Wysocki - Leksykon Prasy Łowickiej; s. 63, Łowicz 1997). Bibliografia Historii Polski XIX i XX Wieku, T. 3 : 1865-1918, wol. 1 s. 293, poz. 1717 ; Od R. 19[18] nr 14 (1928) podtyt.: Tygodnik narodowy, społeczno-polityczny i gospodarczy poświęcony sprawom Łowicza i okolic. Wychodzi co piątek ; Od nr 16 (1912) podtyt.: Tygodnik społeczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom Łowicza i jego okolicy. Wychodzi co piątek ; 15 IX 1918 Karol Jan Rybacki wraz z Kamillą Trawińską kupili tygodnik "Gazeta Łowicka", od 15 XI 1918 r. zmienili jego nazwę na "Łowiczanin" przywracając równocześnie numerację zawieszenego przez władze okupacyjne w 1914 "Łowiczanina" ; Od R. 17[16] nr 15 (1926): red. Edward Nowakowski ; Od R. 19[18] nr 14 (1928) red.: Mieczysław Mszczonowski ; Do nr 28 (1913) ukazał się dodatek: Nasze Zdrojowiska z potyt.: Dział poświęcony rozwojowi zdrojownictwa. Wychodzi co dwa tygodnie pod kierownictwem Witolda Kraszewskiego. Dodatek ten ukazał się tylko w R. 3 nr 28 (1913) ; Od R. 8 nr 45 (1918): red. Felicjan Chyliński

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Location of original:

Muzeum w Łowiczu

Digitisation:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i polityczny poświęcony sprawom Łowicza i okolicy. Wychodzi w każdy piątek 1911-1932