Object structure

Title:

[Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za 1894 God]

Publisher:

Petrokov" : [s.n.]

Date:

[1895]

Subject and Keywords:

Wydawnictwa urzędowe rosyjskie - 19-20 w. ; Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) - 19-20 w. - wydawnictwa urzędowe ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 19-20 w. ; Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie ; okręg) - 19-20 w. - wydawnictwa urzędowe ; Czasopisma regionalne i lokalne rosyjskie - 19-20 w. ; Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie ; okręg) - 19-20 w. - czasopisma ; Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) - 19-20 w. - czasopisma ; Wydawnictwa urzędowe polskie - 19-20 w.

Description:

Rocz. Opis na podst.: 1889. Tyt. wg. nagł. Czasopismo zbudowane jest z części opisowej oraz załączników w ujęciu tabelarycznym. W roku 1889 obejmowały one 10 dziedzin życia Guberni Piotrkowskiej: I Wykorzystanie gruntów i najważniejsze zasiewy, II O fabrykach i zawodach, III Ruch ludności, IV O stanie pobierania opłat, V Rodzaj i ilość przestępstw, VI O pożarach, VII Wypadki śmiertelne, VIII Placówki oświatowe, IX O przychodach i rozchodach kas miejskich w miastach Guberni, X O stanie kapitału zapasowego kas miejskich miast Guberni. W 1890 w części 2 jako załącznik 11 pojawia się sprawozdanie Piotrkowskiego Odziału Banku Ziemi. Obzor był zbiorem danych statystycznych służących jako aneks do dorocznego sprawozdania składanego przez ministrów i gubernatorów carowi (vespoddannejŝij otĉet)

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

sygn. oryg.: 1296-A W z Magazyn W

Language:

rus

Location of original:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Obzor" Petrokovskoj Gubern'i za... God