Object structure

Title:

Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych za r. 1910

Publisher:

Warszawa : Zarząd Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych

Date:

1911

Subject and Keywords:

Organizacje charytatywne - Polska - 19-20 w. ; Towarzystwo Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych - sprawozdanie ; Młodzież - opieka społeczna - organizacje - Polska - 19-20 w. ; Zabór rosyjski - opieka społeczna - organizacje - 19-20 w.

Description:

Numeracja roczników 1872-1919 ; Od 1874 rocznik za dany rok ukazywał się w roku następnym, a niektóre roczniki z dwuletnim opóźnieniem. Od 1874 rocznik posiada dwie osobno paginowane części. Cz. II posiada osobny numerem i własny tytuł. Od 1874 cz. II tyt.: Wiadomości o Zakładach dla Poprawy Nieletnich. Od 1881 zmiana tyt. cz. II: Sprawozdanie Administracji Zapisu śp. Kajetana hr. Kickiego. W 1883 wprowadzono podział na trzy części: Cz. I - nienumerowana, Cz. II - poświęcona literaturze, Cz. III pt.: Sprawozdanie z Zapisu śp. Kajetana hr. Kickiego. W l. 1893-1896 numerowano obie części. W 1896 cz. II pt.: Sprawozdanie Administracji Zapisu hr. Kickiego za r... Od 1900 wychodzi w dwóch wol. Wg: Estreicher K.: Bibliografia K.: Cz.1... T.4: (R-U) poz. 22 w r. 1874 redaktorem był Antoni Białecki. Bibliografia historii Polski XIX i XX T.3: 1865-1918 wol.1 / red. Stefania Sokołowska i Irmina Ossowska. poz. 2239. Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960 / Irena Turowska-Bar. Od 1872 tekst pol. Od 1892 tekst w jęz. ros. i pol. Od 1915 tylko w jęz. pol.

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

sygn. oryg.: 1311-A KZ

Language:

rus ; pol

Location of original:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych 1875-1920