Object structure

Title:

Przyszłość : organ Towarzystwa Abstynentów "Przyszłość" : miesięcznik poświęcony odrodzeniu etycznemu. 1908-10-21 R. 4 nr 10

Contributor:

Towarzystwo Abstynentów "Przyszłość" ; Wyszomirski, Edward. Red. odp., wyd. ; Szukiewicz, Wojciech. Red.

Publisher:

Warszawa : [s. n.]

Date:

1908-10-21

Subject and Keywords:

Alkoholizm - czasopisma ; Alkoholizm - zapobieganie - Polska - 1900-1945 - czasopisma ; Trzeźwość - popularyzacja - Polska - 1900-1945 - czasopisma

Description:

30 cm ; Mies., 1905-1908, 1910- ; Dwutyg., 1909 ; Numeracja: R. 1, nr 1(1905) - R. 10, nr 6 (czerw. 1914) ; R.1-R.2 (1905-1906) tytuł: Przyszłość : miesięcznik poświęcony sprawom zupełnej wstrzemięźliwości (ZW) od napojów alkoholowych; wyd. Kraków ; Od R. 3, nr 1(1907) podtyt.: organ ruchu etycznego : miesięcznik bezpartyjny poświęcony głównie zwalczaniu alkoholizmu ; od R. 3, nr 7/8(1907) zm. pierwszego podtyt.: organ Towarzystwa Abstynentów "Przyszłość" ; W R. 4 nr 1-12 (1908) drugi podtyt.: miesięcznik poświęcony odrodzeniu etycznemu ; od R. 5 (1909) podtyt.: organ Towarzystwa zupełnej wstrzemięźliwosci od napojów alkoholowych "Przyszłość" : dwutygodnik bezpartyjny, poświęcony zwalczaniu alkoholizmu ; od R. 7 (1911): miesięcznik poswięcony zwalczaniu alkoholizmu : organ Towarzystwa zupełnej wstrzemięźliwosci od napojów alkoholowych "Przyszłość" ; W R. 3, nr 1-3 (1907) m. wyd.: Kraków i Warszawa; od nr 4 (1907): Warszawa ; Od R. 5 (1909) format 23 cm ; Opis wg NUKAT ; Opis również na podst. CKCzP ; Bibliografia czasopism warszawskich / K. Zawadzki. - Warszawa, 2001, poz. 7504

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

sygn. oryg.: 2558 A KZ

Language:

pol

Location of original:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Przyszłość : miesięcznik poświęcony sprawom zupełnej wstrzemięźliwości (ZW) od napojów alkoholowych 1905-1914