Object structure

Title:

Młot : organ Centralnego Komitetu Wykonawczego KPRP oraz Centralnego Komitetu KPLiB. 1919-06-11 R. 1 nr 114

Contributor:

Lietuvos ir Baltarusijos Komunistų Partija. Centro Komitetas ; Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Biuro Wykonawcze w Rosji ; Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Centralny Komitet Wykonawczy Grup SDKPiL w Rosji ; Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Centralny Komitet Wykonawczy Grup Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w Rosji ; Leszczyński, J. Red. ; Cichowski, K. Red.

Publisher:

Mińsk : [s. n.]

Date:

1919-06-11

Subject and Keywords:

Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) - czasopisma ; Komunizm - Polska - 1918-1939 - czasopisma ; Propaganda komunistyczna - Polska - czasopisma ; Czasopisma polityczne polskie - 1900-1945 ; Czasopisma polskie - Rosja - 1900-1945 ; Czasopisma polskie - Białoruś - Mińsk - 1900-1945 ; Czasopisma polskie - Litwa - Wilno - 1900-1945

Description:

36 cm ; Dz. ; Numeracja: R. 1, nr 1 (grudz. 1918)- ; Tyt. nagł. ; Wych. od grud. 1918 ; opis na podst. R. 1, nr 100=88 (13 maja 1919) i Polska prasa rewolucyjna 1918-1939 / M.Krych. - Warszawa, 1965, poz.77 ; Opis wg NUKAT ; Od 1919 nr 9 podtyt.: organ Centralnego Komitetu Wykonawczego Grup Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w Rosji ; Od R. 1, nr 56? 1919 podtyt.: organ Centralnego Komitetu Wykonawczego KPRP oraz Centralnego Komitetu KPLiB ; Od 1919 (nr ?) podtyt.: organ Centralnego Komitetu K. P. L. i B. oraz Biura Wykonawczego K. P. R. P. w Rosji ; Od nr 50 = 244 (20 maja 1920) podtyt.: pismo komunistyczne ; Od 21 lut. 1919 m. wyd. Wilno, od 1 maja 1919 Mińsk, od 12 paźdz. 1920 Smoleńsk, od lut. 1921 Mińsk.Czasopiśmiennictwo białoruskie w II Rzeczypospolitej (1918-1939) / J.Traczuk. - Siedlce, 2013, poz. 255 ; Ostatni znany 1926 nr 52=1036 ; 1918-1919 podwójna numeracja ciągła

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

sygn. oryg.: 10495-A KZ

Language:

pol

Location of original:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Młot : organ Centralnego Komitetu Wykonawczego KPRP oraz Centralnego Komitetu KPLiB 1919