Object structure

Title:

Życie Młodzieży : organ Kół Naukowych Uczniów Państw. Gimn. im. M. Kopernika w Łodzi. 1932-02/03 R. [szk.] 2 nr 5/6

Contributor:

Korcelli, Kazimierz. Red. ; Sęczkowski, Jan ; Jaster, Jan. Red. ; Tomaszewski, Jerzy R. Red. ; Andysz, Józef ; Gersdorf, M. Red. ; Howorka, Edward I. Red. ; Chrabelski, K. Il. (projekt okł.) ; Mrozowski, T. ; Gimnazjum Państwowe im. Mikołaja Kopernika (Łódź). "Samopomoc" ; Państwowe Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika (Łódź). Koła Naukowe ; Gimnazjum Państwowe im. Mikołaja Kopernika (Łódź). Samorząd Szkolny

Publisher:

Łódź : "Samopomoc" przy Gimn. Państw. im. Mikołaja Kopernika

Date:

1932-02/03

Subject and Keywords:

Czasopisma szkolne polskie - 1918-1939 r. ; Gimnazjum Państwowe im. Mikołaja Kopernika (Łódź). "Samopomoc" - czasopisma ; Gimnazjum Państwowe im. Mikołaja Kopernika (Łódź). Koła Naukowe - czasopisma ; Gimnazjum Państwowe im. Mikołaja Kopernika (Łódź). Samorząd Szkolny - czasopisma ; I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (Łódź) - czasopisma ; Łódź (woj. łódzkie) - szkoły średnie - 1918-1939 r. - czasopisma

Description:

26 cm ; Niereg. ; Numeracja: R. 1, nr 1 (1924)-1927 ; R. 1, nr 1 (styczeń 1931)-R. 4 (1933/34) ; Od nru 1 (styczeń 1925): / [red. Jan Jaster] ; Od nru 1 (styczeń 1931) podtyt.: organ Kół Naukowych Uczniów Państw. Gimn. im. M. Kopernika w Łodzi ; wyd. : Koła Naukowe Uczniów Państw. Gimn. im. M. Kopernika ; Od nru 1 (styczeń 1931): / [red. nacz. Jerzy R. Tomaszewski ; przedstawiciel Rady Pedagogicznej Józef Andysz]. - Łódź : Współczesna Drukarnia Artystyczna ; Od nru 5 (1931): / [red. nacz. Edward I. Howorka] ; Od nru 5/6 (luty/marzec 1932): / [red. nacz. Edward I. Howorka, M. Gersdorf]; od nru 7/8: / [red. nacz. M. Gersdorf] ; Od nru 1/2 (październik/listopad 1932) podtyt.: organ Samorządu Szkoln. Uczniów Państw. Gimn. im. M. Kopernika w Łodzi ; Współwyd. dod. do: 1931, nr 1 (stycz.)-nr 1 (paźdz.): Dział dla Najmłodszych ; Współwyd. dod. do: R. [szk.] 2 1931/1932, nr 7/8 (kwiec./maj 1932): Życie Najmłodszych ; Kierownik "Życia dla Najmłodszych" T. Mrozowski ; Bibliografia prasy łódzkiej 1863-1944 / Wiesława Kaszubina, 1967, poz. 831 ; Nie ukazywało się w l. 1926 i 1928-1930. - Wznowione od nru 1 (styczeń 1931) z nową numeracją roczników, począwszy od R. 1 ; Wg W. Kaszubiny numer pierwszy ukazał się w listopadzie 1924, jednak w numerze 1 (styczeń 1925) na s. 2 red. pisze "... drukując słowo wstępne (w październiku 1924 r.)..." wskazuje, iż numer wydany został na październik 1924 ; Wg Centralnego Katalogu Czasopism Polskich BN tyt. także ukazał się na rok szkolny 1933/34 ; Ciągła numeracja stron w Roczniku [szkolnym] 2 1931/1932

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

sygn. oryg.: 870-A KZ

Language:

pol

Location of original:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Digitisation:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna

List od magazines:

Życie Młodzieży : pismo wydawane przez "Samopomoc" przy Gimnazjum Państwowem im. M. Kopernika w Łodzi 1924-1927 ; 1931-1934