Title:

Opisanie dzienne pogrzebow [...] Anny z Micielskich Radziwiłłowy, wojewodziny wilenskiey, hetmanowy w. W.X.Lit. y [...] Hieronima Radziwiłła podkomorzego w. W.X.Lit. [...] obchodzonego w Nieswizu roku 1787 czerwca 20. dnia

Title variant:

Opisanie dzienne pogrzebów Anny z Micielskich Radziwiłłowy i Hieronima Radzziwiłła

Contributor:

Godlewski, Rutylian (?-post 1803). Exorta przy bramie wileńskiej miana ; Jankowski, Jakub. Exorta u s. Michała miana ; Katenbringk, Józef (1730-ca 1805). Exorta ; Mackiewicz, Michał Stanisław (1755-1824). Mowa ; Morawski, Ignacy (1744-1790). Mowa ; Toczyłkowski, Piotr. Kazanie

Publisher:

W Wilnie : w Drukarni J. K. M. y Rzpltey u XX. Piarów

Date:

[1787]

Subject and Keywords:

Mowy pogrzebowe polskie - 18 w. ; Pogrzeb - Litwa - 18 w. ; Radziwiłł, Hieronim Wincenty (1759-1786) ; Radziwiłłowa, Anna (1729-1777)

Description:

144 s. ; 19,8 x 12,5 cm ; opis zawartości: Exorta w Bogu przewielebnego j. xiędza Godlewskiego Z.S.F.O. przy bramie wilen. miana. Exorta przez wielmożnego j. xiędza Jozefa Katembrynka, kustosza smolenskiego, przy wprowadzeniu do kościoła nieświskiego ciała ś.p. xżney jmci miana. Mowa jaśnie wielmożnego Ignacego Morawskiegopisarza w lit. [...]. Exorta wielmożnego jmci xiędza Jakuba Janowskiego, kanonika smolenskiego u s. Michała miana. Exorta w. jegomość xiędza Józefa Katembryka, kustosza smolenskiego. Kazanie jaśnie wielmożnego jmci xiędza Piotra Toczyłkowskiego, biskupa belninen., sufragana y prałata kantora wilenskiego [...]. Mowa jaśnie wielmożnego jmci pana Michała Brzostowskiego, starosty sądowego, wojew. minskiego. Mowa wielmożnego jemość pana Michała Stanisława Mackiewicza, stolnika wojewodztwa mscislaw. [...]. Wiersz do xx. piarów. Wiersz do szkoł nieswiskich. ; Estr. XV-XVIII, t.26 s.69 [s.v. (Radziwiłł Hieronim Vincenty)], Estr. XV-XVIII t.26 s. 98 [s.v. (Radziwłłowa Anna z Mycielskich)]; opis wg Biblioteki Narodowej w Warszawie ; druk czarny na papierze czerpanym, strona tytułowa w bordiurze, w druku winieta oraz kustosze, blok barwiony czerwienią ; druk zachowany w dobrym stanie, papier zażółcony i pofalowany ; na wewnętrznej stronie przedniej okładki ekslibris "Ex libris Edmundi principic Radziwiłł Prael. Domest S.S.", na stronie verso przedniej wyklejki ekslibris "EXLIBRIS MVZEVM W NIEBOROWIE, w dolnej części karty tytułowej czarna, prostokątna pieczątka proweniencyjna "Ex Libris Thomae Maruszewski" ; oprawa: późniejsza, półpełna, na okładkach ozdobne tłoczone bordiury, na grzbiecie tłoczony i złocony napis "Pogrzeb Xiężnej Radziwiłłwy", zabrudzenia i drobne przetarcia ; Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program "Kultura cyfrowa".

Resource Type:

Starodruk

Format:

application/pdf

Source:

3557 MNW

Language:

pol

Location of original:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Digitisation:

Digital - Center

Rights Management:

Domena publiczna