Title:

Wiadomość O Kleynocie Szlacheckim, Oraz Herbach Domów Szlacheckich w Koronie Polskiey, i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg [...] oraz z Aktu Elekcyi Króla [...] Stanisława Augusta [...], Jako też z Aktów Konfederacyi, tudzież z [...]. Zebrana w Czterech Częściach przez Ewarysta Andrzeia Hrabię Kuropatnickiego [...]. Cz. 1 [-4].

Title variant:

Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim ; Traktat pierwszy całkiem wyjęty z Księgi Heraldica roku 1752, przez Józefa Aleksandra [...] Jabłonowskiego [...] wydanej i innych. [Heraldyka, to jest osada klejnotów rycerskich i wiadomość znaków herbowych, dotąd w Polszcze nie objaśniona...Wyd. poszerz.: Lwów, 1752] ; Zbiór Nazwisk Domów z Ich Herbami, w Koronie Polskiey, i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach, z Ksiąg [...] oraz z Aktu Elekcyi Króla JMCI Polskiego Stanisława Augusta i z Aktów Konfederacyi [...] tudzież z innych Pism [...] porządkiem Alfabetycznym ułożony. ; Opisy Herbów w iakim który iest kształcie, tak dla wiadomości ich początków, iako też dla rżnięcia Pieczęci i Malowania. Krótko zebrane i przedrukowane ; Chronologia Królów i Xiążąt Polskich i Xiążąt W. X. L., Epochy znacznieysze tyczące się Kraiow Korony Polskiey, W. X. Litt. i wcielonych oraz odpadłych Prowincyi do roku 1789, Kawalerowie Maltanscy w Polszcze Roku 1789, Wypis legitymowanych osób w Królestwie Galicyi i Lodomeryi autentyczny [...] do końca Grudnia 1782 Roku].

Contributor:

Kuropatnicki, Ewaryst Andrzej (1734-1788). Oprac. i Wyd. ; Gröll, Michał (1722-1798). Druk. ; Jabłonowski, Józef Aleksander (1711-1777)

Publisher:

Warszawa : Nakładem i Drukiem Michała Grölla [...]

Date:

[29 III-1 VIII] 1789

Subject and Keywords:

Heraldyka polska - 18 w. - stare druki ; Herbarze - Polska - 18 w. ; Historia Polski - 18 w. - źródła ; Rzeczpospolita Obojga Narodów - herby szlacheckie - 18 w. ; Starodruki polskie - 18 w.

Description:

Vol. ([1] k., XIII, [1], 82 s. ; 128 s. ; 60 s. ; 45, [3] s.) : il ; 4° ; Współwydane cztery części dzieła "Wiadomość O Kleynocie Szlacheckim, Oraz Herbach Domów Szlacheckich w Koronie Polskiey, i Wielkim Xięstwie Litewskim [...] Zebrane [...] przez Ewarysta Andrzeia Hrabię Kuropatnickiego [...] ; Poszczególne części mają odrębną nazwę i paginację: Cz 1. Traktat pierwszy Całkiem wyięty z Księgi Heraldica roku 1752, przez Jozefa Alexandra [...] Jabłonowskiego [...] wydaney i innych ; Cz. 2. Zbiór Nazwisk Domów Z Ich Herbami w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim [...] ; Cz.3. Opisy Herbów [...], też dla rżnięcia Pieczęci i Malowania Krótko zebrane i przedrukowane. ; [Cz. 4] Chronologia Krolow i Xiąząt Polskich [...] ; Jest to inny wariant wydania z roku 1788. Najważniejsze różnice: na s. tyt. Część pierwsza zamiast Księga pierwsza i data wyd. 1789 zamiast 1788, brak też miedziorytowego herbu Stanisława Augusta Poniatowskiego ; Część pierwsza z tyt. nagł. na s. 1: Traktat pierwszy całkiem wyięty z Księgi Heraldica roku 1752, przez Jozefa Alexandra [...] Jabłonowskiego [...] wydaney i innych ; Ded. wyd.: "Nayiaśnieyszemu Stanisławowi Augustowi Królowi Polskiemu [...]" ; Po dedykacji zawiera: Układ y postać dzieła Czytelnikowi Przełożona ; Przydatek uwiadomienia ; Cz. 3 zawiera: Dawność y Jakość Herbow ; Regestr Domów do tego czasu, albo Familii w Polszcze całey, i w Wielkim Xięstwie Litewskim, przez alfabet zebranych ; [Cz. 4] zawiera także: na s. 12 "Damy Krzyżem Orderowym zaszczycone|, na s. [46] "Recapitulatio" oraz "Regestr Znayduiących się w tych Czterech Częściach Paragrafów" ; Daty dzienne wyd. wg "Ogłosz. prasowych" ; Fragmenty tekstu w jęz. łac. ; Indeksy ; Estr. XV-XVIII, 20, 395 ; NKor. - 1963, 6/1, 617 ; Ogłosz. prasowe, 2, 3684 ; Ogłosz. prasowe, 3, 5870 ; Na odwrociu s. tyt. i na [1] s. dedykacji (s. A2) pieczątki: Muzeum Nieborów ; Brak s. 115-120 w Części drugiej książki ; Opis oprac. Bogumiła Fornalek w Pracowni Digitalizacji WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

Resource Type:

Książka

Language:

pol ; lat

Location of original:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Digitisation:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Rights Management:

Domena publiczna