Obiekt

Tytuł: Express Ilustrowany

Data wydania:

1963-11

Typ zasobu:

Gazeta

Współtwórca:

kolegium red. ; Zakłady Graficzne RSW "Prasa" (Łódź, ul. Żwirki 17). Druk.

Wydawca:

Łódź : Spółdzielnia Wydawnicza "Express Ilustrowany"

Uwagi:

43 cm ; Dziennik ; Na piątki, soboty, niedziele i sporadycznie na inne dni tygodnia ukazuje się jeden numer ; od nr 20965 (1998) ukazuje się na soboty ; Od nr 20822 (1998) wyd.: Łódź i Ziemia Łódzka ; Numeracja: R. 1, nr 1 ( 17 stycznia 1946) - R. 8, nr 207 (30/31 sierpnia 1953), 1956, nr 1 (15.11) → ; Od nru 73 (1946): / red. K. Bogusławski ; Od nru 1 (1948): / red. E. Kroniewicz ; Od R. 4, nr 326 (1949) miejsce i data wyd. ozn. w kształcie okrągłej pieczątki ; Od 1959 Wyd. 1. 14.00 ; Od R. 8, nr 142 (19 czerwca 1963) brak ozn. wyd.) ; Od 1959: Wydawnictwo Prasowe "Prasa Łódzka" RSW "Prasa" ; Od R. 2 (1957) do R. 7, nr 47 (24/25 lutego 1962): dod. samoistny ciągły: Kram z ilustracjami ; Od 1960: / red. S[tanisław] Juszczyk ; Od nru 142 (1963) podtyt.: 14.00 ; Od 1964 : Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa" ; Od nru 80 (1973) : RSW "Prasa-Książka-Ruch" Łodzkie Wydawnictwo Prasowe ; Od nru 40 (1977) w wyd. na soboty, niedziele pierwszy podtyt.: magazyn ; Od nru 199 (1977): / [red. nacz. Krzysztof Pogorzelec] ; 1980-1982, nr 133 brak podtyt. 14.00 ; Od nru 32 (1981): Łódzkie Wydawnictwo Prasowe ; Od nru 134 (1982) prócz numerów na więcej niż jeden dzień drugi podtyt.: 14.00 ; Od nru 129 (1984): / [red. nacz. Adam Lewaszkiewicz] ; Od 1990: / [red. nacz. Julian Beck] ; Od 1.09.1953 r. do 4/5.11.1956 r. ukazywał się w połączeniu z "Dziennikiem Łódzkim" pod tyt. "Łódzki Express Ilustrowany" ; Od 15.11.1956 r. wychodzi pod tyt.: Express Ilustrowany jako rocznik 1 ; W latach 1967 i 1973 nastąpiła zmiana numeracji roczników ; Od R. 1 (1956), nr 1 (15.11.1956): Wyd. 1, godzina 14.00 ; Od R. 1 (1956), nr 3 druk: Zakłady Graficzne RSW "Prasa" (Łódź, ul. Żwirki 17) ; Od R. 2, nr 1 (02.01.1957) występuje w nawiasach dodatkowa numeracja ciągła - licząc od R. 1, nr 1 (15.11.1956)

Źródło:

sygn. oryg.: 80-G KZ

Język:

pol

Lokalizacja oryginału:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Digitalizacja:

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Wykaz czasopism:

Express Ilustrowany 1946-1953, 1956-

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji